Kontaktné Údaje

MAXILO DENTAL, s. r. o.

Fakturačné Údaje

Obchodné meno: MAXILO DENTAL, s. r. o.
Sídlo spoločnosti: B. S. Timravy 1, 917 01 Trnava, Slovensko

IČO: 47611383
IČ DPH: SK2024021373 (platiteľ DPH)

Spoločnosť je zapísaná dňa 31.01.2014 v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka 47540/T.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK51 1100 0000 0029 2091 5384
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Číslo účtu: 2920915384 / 1100

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1, Slovensko

Telefón: +421 33 321 25 27
E-mail: tt@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Potrebujete poradiť?

Neváhajte nás kontaktovať

Nákup na našom e-shope je možný len pre zdravotnícke subjekty