Reklamácie

Ak je pri doručení balík viditeľne poškodený alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie firma Maxilo Dental s r.o. zodpovednosť.

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, okamžite nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese, telefonicky alebo na adrese sídla firmy.

Reklamačný poriadok:

1. Vadný alebo poškodený tovar bude vymenený po vzájomnej dohode (písomnej alebo ústnej) a po zaslaní reklamovaného tovaru na našu adresu.

Spôsob odoslania tovaru na záručnú opravu:

a) Maloobchodný zákazník môže zasielať tovar na náklady Maxilo Dental s r.o. prostredníctvom zasielateľskej spoločnosti DPD (iba DPD, prepravovaný tovar musí byť bezpečne zabalený). Po oprave bude tovar tiež odoslaný späť na náklady spoločnosti Maxilo Dental.s.r.o.

b) Veľkoobchodný zákazník posiela tovar na svoje vlastné náklady prostredníctvom zasielateľskej spoločnosti, po oprave bude zariadenie odoslané späť na náklady spoločnosti Maxilo Dental s r.o.

2. Tovar musí byť dodaný tak, ako bol prevzatý od predávajúceho. (U vrátenia bez udania dôvodu musí byť aj v pôvodnom obale alebo náhradný obal sa môže použiť, ale musí zaručovať primeranú ochranu počas prepravy prepravnou spoločnosťou).

3. K tovaru musí byť priložený opis škody spolu s danou situáciou, keď sa chyba (v ktorej situácii) vyskytla. Opis by mal byť čo najpresnejší. Toto umožní rýchlejšiu diagnostiku závady. Ďalej musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad záručný list, návod na použitie a iné.  Tovar by sa mal odosielať kompletne, nevyhnutne s príslušenstvom (kábel a iné), ktoré ovplyvňuje jeho funkčnosť alebo ktoré môže byť jednou z príčin poruchy.

4. Firma Maxilo Dental s r.o. nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

5. Z hygienických dôvodov je tovar na reklamáciu prijatý iba vyčistený/vysterilizovaný v ochrannej fólii.

6. Na tovar poskytuje firma Maxilo Dental s r.o. záručnú dobu danú zákonom. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu je kupujúci o tejto skutočnosti vopred informovaný.

7. Ak sa preukáže, že zariadenie dodané spoločnosti Maxilo Dental s r.o. je funkčné a spoločnosť nezistila chybu, bude spoločnosť Maxilo Dental s r.o. účtovať poplatok za diagnostiku a náklady na dopravu.

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Navigácia

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa

Vytvorte si účet ak si chcete použivať zoznamy želaní.

Prihlásiť sa